• Makkelijk retourneren
  • Snelle levering
  • 14 dagen bedenktijd
Country/Language

WAAR KOMEN ONZE PRODUCTEN VANDAAN?
Op dit moment produceren we in 17 landen. De landen waar we het meest produceren zijn China, India, Turkije en Portugal.

PEOPLE

CODE OF CONDUCT
Alle leveranciers met wie wij samenwerken dienen een Code of Conduct te ondertekenen. De Code of Conduct is gefocust op de bescherming van werknemers op verschillende aspecten, zoals veiligheid, goede werkomstandigheden en de rechten van werknemers. Hierin staan afspraken die wij met onze leveranciers gemaakt hebben om te sturen op goede werkomstandigheden van hun werknemers.

LEVERANCIERS
Wij zijn aangesloten bij de Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI). Amfori is een door het bedrijfsleven gedreven initiatief om bedrijven te stimuleren de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde supply chain te verbeteren. De gedragscode komt overeen met internationale kaders inzake mensenrechten en arbeidsnormen, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Kinderrechten en Bedrijfsprincipes, de richtlijnen van de VN voor het bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen, evenals de conventies en aanbevelingen van de International Labour Organisations (ILO) die relevant zijn voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de supply chain. We streven ernaar dat alle leveranciers met wie we samenwerken gecertificeerd zijn.

TRIMAN LOGO

Het Triman logo komt voort uit de Franse wetgeving en is zichtbaar op onze hangtags. Het logo geeft aan of een verpakking (deels) recycleerbaar is. Daarnaast verduidelijkt het welk onderdeel van de verpakking gerecycled kan worden en hoe dit materiaal gesorteerd kan worden. Het logo is ook te zien op de carelabels en spare button bags van onze artikelen om aan te tonen hoe het gesorteerd kan worden. Op onze kleinste hangtags is het logo niet te vinden, deze vind je hier

UITGEBREIDE PRODUCENTEN VERANTWOORDELIJKHEID TEXTIEL

Sissy-Boy is aangesloten bij Stichting UPV Textiel. Het Besluit UPV Textiel is een wettelijke verplichting en treedt in werking per 1 juli 2023.

Met het Besluit UPV Textiel worden producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de afvalfase van producten die zij in Nederland op de markt brengen.  

Hoe nu verder?

Duurzaamheid blijft een van onze grootste aandachtspunten op dit moment. We nemen daarom al veel stappen om ervoor de zorgen dat we de meest duurzame keuzes kunnen maken. Maar er is nog veel te winnen op dit gebied.

In 2023 zijn dit onze belangrijkste aandachtspunten:
• We zijn continu bezig met kijken naar hoe we onze verpakkingen kunnen verbeteren om te verminderen en verduurzamen.
• Het overzichtelijker maken van onze productieketen, transport te optimaliseren en deze te clusteren.
• Onze kledingstukken worden verpakt in polybags om het artikel te beschermen. We streven ernaar om in 2023 in onze polybags zo veel mogelijk gebruik te maken van recycled plastic.
• We werken in 2023 aan het in kaart brengen van al onze leveranciers en hun certificaten.
• Wanneer we werken met derde merken is het van belang dat deze duurzaam produceren.