In onze wereld komen er steeds meer mensen bij, maar grondstoffen worden steeds schaarser. Sissy-Boy ziet het als haar verantwoordelijkheid om samen met stakeholders te zoeken naar mogelijkheden om onze producten op de meest verantwoorde manier te laten maken. Dit proces is continu en zeker niet eindig. Iedere dag spelen we in op nieuwe kansen en door vernieuwde inzichten zullen we onze visie bijstellen.

We hebben 3 doelen

DUURZAME MATERIALEN GEBRUIKEN

Op 4 juli 2016 hebben we het convenant ondertekend. Het eerste jaar hebben we onze eerste stappen gezet in verduurzaming op arbeidsomstandigheden en materialen.

VERBETERDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die aan onze producten werken, vinden wij belangrijk. Samen met BSCI werken wij, door middel van het uitvoeren van audits en verbeterplannen, aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij onze producenten.

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE

Sissy-Boy is zich bewust van de impact die we veroorzaken door de productie van kleding. Daarom willen we onze impact verkleinen en waar mogelijk het milieu niet aantasten. In 2020 is minimaal 25% van al onze kleding gemaakt van duurzame materialen.

CONVENANT DUURZAME KLEDING EN TEXTIEL

Op 4 juli 2016 hebben we het convenant ondertekend. Het eerste jaar hebben we onze eerste stappen gezet in verduurzaming op arbeidsomstandigheden en materialen:
  • In kaart gebracht waar al onze kleding gemaakt wordt om vervolgens de arbeidsomstandigheden te verbeteren bij deze productielocaties.
  • Met de fabrieken die verbeteringen moeten implementeren, hebben we gesprekken gehad en plannen gemaakt hoe ze dat kunnen realiseren.
  • Een overzicht gemaakt van de impact van onze grondstoffen om de komende jaren meer duurzame grondstoffen te gaan gebruiken in onze producten.
  • Daarnaast hebben we een lijst opgesteld met dierlijke producten die we uitsluiten in ons productieproces.
Lees meer op het IMVO

WAT HEBBEN WE AL BEREIKT

Welcome to Sissy-boy

Shipping to

Language