Impressum
 
Juridisch adres:
 
Montagny B.V.
deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Jop Pollmann (interim)
Aambeeldstraat 34
1021 KB Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 20 555 8100
E-mail: kundenservice@sissy-boy.de
BTW-nummer: NL008649832B01
geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank KvK Niederlande
Handelsregisternummer HRB 33207653
 
Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr).

Welcome to Sissy-boy

Shipping to

Language