International shipping and English language can be selected with the globe icon on the upper right

VERANTWOORD ONDERNEMEN

Sissy-Boy vindt het belangrijk dat haar kleding onder de beste omstandigheden geproduceerd wordt. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat wij het  ‘Convenant Nederlandse Kleding en Textiel’ hebben ondertekend. Het Convenant heeft tot doel de arbeids-, milieu- en dierenwelzijn omstandigheden te verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken. Sissy-Boy zal zich samen met meer dan 40 andere Nederlandse kledingbedrijven, overheid, ngo’s en vakbonden, inspannen om de komende jaren aan deze verbeteringen te werken.

Sissy-Boy is aangesloten bij de Europese organisatie BSCI. Het Business Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. In deze code of conduct staan de richtlijnen beschreven waaraan bedrijven moeten voldoen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal belangrijke internationaal aanvaarde richtlijnen, waaronder: Conventies van de International Labor Organization (ILO), VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties, VN-Verklaring van de Rechten van het Kind en Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)

De BSCI-aanpak is gebaseerd op de volgende drie kernactiviteiten:

  1. Inzicht krijgen in de werkomstandigheden in fabrieken en landbouwbedrijven door middel van controles (audits) door onafhankelijke auditbedrijven.
  2. Leveranciers en BSCI-deelnemers training en workshops aanbieden over thema’s als goed management, veiligheid op de werkvloer, dialoog tussen fabrieksmanagement en werknemers etc.
  3. In dialoog treden met stakeholders zoals overheden, vakbonden etc. om de politieke en economische omstandigheden die duurzame verbetering van arbeidsomstandigheden in de weg kunnen staan te kunnen beïnvloeden.

BSCI is geen certificeringssysteem, maar een proces dat de toeleverancier stapsgewijs helpt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De auditcycli worden om de drie jaar opnieuw gestart om de naleving van de vereiste normen en het effect van de geïmplementeerde verbeterpunten (Corrective Action Plan) doorlopend te testen. De audits zorgen uiteindelijk voor betere werkomstandigheden, naleven van lokale en internationale regels omtrent loon en werktijden, geen kinderarbeid en recht op vereniging. Wil je meer weten? Kijk dan op: www.bsci-intl.org

Voor vragen over IMVO stuur je een mail aan : csr@varovafashion.nl

Wij van Sissy-Boy staan achter onze producten en hopen je snel te zien in één van onze winkels of online-store!